28.12.2019

Via Baltica i Via Carpatia, drogi krajowe w 2019 roku. Obwodnica Suwałk, Raczki - Wysokie

Mijający rok w regionie był okresem budowy dróg ekspresowych, głównie drogi S61. W kwietniu została oddana do użytku obwodnica Suwałk, a w sierpniu i wrześniu rozpoczęły się roboty na trzech kolejnych odcinkach S61 o łącznej długości 51,4 km.

Kontynuowana była też budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna (6,5km).

W województwie podlaskim, oprócz wybudowanej już drogi ekspresowej S8 są jeszcze 3 inne „eski” realizowane i przygotowywane przez GDDKiA – S61, S19 i S16.

S61

W realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (z dwoma wyjątkami), czy też już fizycznie, w budowie – jest ponad 200-kilometrowa droga ekspresowa S61 (z tego 63 km. w woj. warmińsko – mazurskim).S61 to „kręgosłup” całego międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica od Warszawy do Budziska (granica z Litwą).

Odcinki realizowane przez Oddział GDDKiA w Białymstoku:

* 25,53 km - w użytkowaniu (fragment obw. Augustowa i cała obwodnica Suwałk)

* 57,92 km – fizycznie w budowie (odc.: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Płd., węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna)

* 20,1 km – etap uzyskiwania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (zrid) w ramach kontraktów w systemie „Projektuj & Buduj” (odc.: węzeł Łomża Płd. – węzeł Łomża Zach., węzeł Łomża Zach. – węzeł Kolno);

* 46,56 km (w tym 3 km S8 na połączeniu) w przededniu podpisania (początek stycznia 2020)ponownych umów w systemie Projektuj i Buduj z nowymi wykonawcami (odc. węzeł Podborze - węzeł Śniadowo i Suwałki - Budzisko).

Już wiosną 2020 roku planowane jest oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 na Podlasiu powinna zakończyć się w III kwartale 2023r.

S19

Ta droga ekspresowa jest w woj. podlaskim w fazie przygotowań od Kuźnicy (przejście graniczne z Białorusią) – przez Białystok – Bielsk Podlaski - Siemiatycze i dalej na południe aż do Lublina.

Jej podlaska część to około 180 km (licząc najkrótsze warianty) „eski”, plus ponad 20 km planowanych do przebudowy wraz z inwestycją dróg krajowych DK63 i DK66.

Poszczególne zadania - w zależności od odcinka - są na etapie składania wniosku o decyzję środowiskową, procedowania wniosku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo – jak odcinek Białystok Zachód - Ploski, mają wydaną decyzję środowiskową (14 sierpnia bieżącego roku).

S16

Ostatnią częścią sieci dróg szybkiego ruchu na Podlasiu jest droga ekspresowa S16 łącząca drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga ta jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych (we wrześniu 2019r. odebrane zostało uproszczone Studium Korytarzowe, a obecnie trwa przygotowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego.

Mazury

Rok 2019 na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego przyniósł przede wszystkim kontynuację rozpoczętych wcześniej prac budowlanych i projektowych. W tym roku zakończyła się również budowa ostatnich odcinków obwodnicy Olsztyna. Znaczną część tej drogi udostępniono już w roku 2018, ale finisz inwestycji nastąpił w roku bieżącym.

Drogi w budowie

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki

Od lata 2018 r., kiedy to podpisano umowy na projekt i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki (66,4 km) w ciągu Via Baltica o łącznej wartości ok. 2 mld zł, kontynuowane są prace na tych zadaniach:

Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 km),

Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o dł. ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),

Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km).

Wykonawcą ponad 20-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł jest firma Budimex S.A. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 r.

W październiku 2019 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S61 Wysokie - Raczki. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej o długości 20,2 km. Zgodnie z kontraktem powstanie droga GDDKiA ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Wysokie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś (11,5 tony na oś).

Prace przygotowawcze na Mazurach

S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

Trwają prace nad aktualizacja STEŚ i koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk o dł. ok. 80 km. Zadanie obejmuje wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

W sierpniu 2019 r. ogłoszono ponownie przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada 2019 r. O realizację zadania ubiega się siedmiu wykonawców. Najniższą cenę 619,5 mln zł zaproponowała firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o., a najwyższą 869,6 mln zł firma Polaqua Sp. z o.o. Kosztorys GDDKiA to ok. 616,6 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023

Droga krajowa nr 65

W 2019 r. kontynuowano prace nad wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru GDDKiA autorskiego dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65 (odcinek Ełk- Gołdap) o łącznej długości 59,1 km oraz nad wykonaniem Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”. Umowa na realizację tych zadań została podpisana 6 lutego 2018 r.

Źródła i fot: Oddziały GDDKiA w Białymstoku i Olsztynie

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
13.08.2020

Doradca Klienta

13.08.2020

Usługi budowlane

Dodaj nowe ogoszenie