19.01.2014

Wiejskie drobne przetwórstwo bez podatku

Nie 7 tysięcy złotych - jak chce Senat RP - nieopodatkowanego przychodu roczne, ale 40 tysięcy dla przetwarzający samodzielnie produkty roślinne i zwierzęce w swych gospodarstwach rolnych. Takie propozycje zawiera projekt ustawy opracowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Senat podjął jeszcze latem ub. roku uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ma umożliwić rolnikom uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży przetworzonych samodzielnie produktów roślinnych i zwierzęcych. Przyjęto, że przychód w wysokości do 7 tysięcy złotych na rok byłby zwolniony z podatku dochodowego.

Fundacja uważa, że to za mało. Udało się jej przekonać do tego współrządzący PSL. Niebawem projekt ustawy zostanie zaprezentowany w Sejmie przez Klub Parlamentarny PSL.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy m.in.: Kwota przychodów wolna od opodatkowania pozwoli z jednej strony na prowadzenie tej działalności na niewielką skalę, a jednocześnie nie będzie stanowiła bariery dla ujawnienia prowadzonej działalności z obawy przed utratą możliwości pozostawania w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Tej funkcji nie spełni kwota 7 tys. zł (zbyt niska) zawarta w senackim projekcie ustawy, podejmującym próbę regulacji tej kwestii.

Nieopodatkowany przychód roczny 40 tys. zł może wydać się wysoki (3,3 tys. zł miesięcznie) i niesprawiedliwy wobec podatników rozliczających się z przychodów na podstawie ustawy o
podatku od osób fizycznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w proponowanym systemie nie ma żadnej możliwości zwrotu poniesionych kosztów na produkcję. Jeżeli założona rentowność prowadzonej działalności będzie na poziomie 15%, wówczas proponowana kwota zwiększa dochody rolnika o 500 zł miesięcznie, czyli pozwala uzyskać niewielkie dodatkowe dochody w systemie produkcji powiązanej, które mogą mieć istotne znaczenie dla małych gospodarstw lub zachęcić bardziej energicznych rolników do wdrożenia produkcji na większą skalę, już w standardowym systemie działalności gospodarczej.
Rozszerzenie zakresu sprzedaży o jedno ogniwo w stosunku do propozycji senackiego projektu ustawy (lokalny sklep, lokalna restauracja), jest zgodne z celami WPR, w której wspieranie krótkich łańcuchów sprzedaży i bezpośrednich powiązań pomiędzy rolnikami i lokalnymi sprzedawcami detalicznymi jest jednym z priorytetów. Jest to również zgodne z przyjętą przez Rząd „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”.

Fundacja proponuje ponadto rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do tego drobnego przetwórstwa, mieszczącego się w poszerzonej definicji działalności rolniczej. Tak zdefiniowaną poszerzoną działalność rolniczą proponuje się określać terminem „produkcja powiązana”, który oznacza przetwarzanie na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego.
Szczegóły proponowanych zmian:

1. Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polega na uznaniu za działalność rolniczą również produkcji powiązanej, polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli,
jeżeli:
1) sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego;
2) przetwarzanie produktów nie odbywa się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3) przetwarzanie i sprzedaż produktów ma charakter dodatkowy w stosunku do prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności rolniczej;
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
5) kwota przychodu z takiej działalności nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
2. Zmiana w ustawie o działalności o swobodzie działalności gospodarczej, wyłączająca z jej zakresu działalność powiązaną z produkcją rolniczą, zgodnie z propozycją definicji, zamieszczonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zmiana w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wskazująca, że dla tego typu działalności nie jest wymagane zatwierdzenie zakładu. Odwołanie do definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwoli na objęcie uproszczonymi procedurami, które zostaną opracowane w poradnikach dobrych praktyk, bardzo precyzyjnie określonej grupy podmiotów, które zobowiązane będą do zarejestrowania prowadzonej działalności i prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Dodatkowo proponuje się zamieszczenie w tej ustawie delegacji dla ministrów rolnictwa i zdrowia, dla określenia szczegółowych warunków sanitarnych i weterynaryjnych dla tego typu działalności.

Równolegle podjęte zostały prace nad przygotowaniem pierwszego tzw. poradnika dobrych praktyk (w zakresie produkcji serów w przydomowej przetwórni), który ma umożliwić stosowanie odrębnej procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę przez Inspekcję Weterynaryjną. Na bazie tego pierwszego poradnika, zamierzamy opracować tzw. poradnik bazowy, który ułatwi opracowywanie procedur sanitarnych i weterynaryjnych dla produkcji kolejnych produktów (w tym także produktów pochodzenia roślinnego).


Jan Wyganowski
Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie