02.01.2014

Zmiany przy zakupie ziemi rolnej

Z dniem 31.12.2013 r. straciła moc decyzja Rady Europy z 20.11.2009 r. w sprawie przyznania przez władze RP pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od 1.01.10 r. do 31.12.13 r., na podstawie, której udzielana była rolnikom pomoc krajowa na zakup użytków rolnych. Na tej podstawie udzielano także dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz rozkładano na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r., stosownie do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej, pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów - poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane - w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej - poza zakupem użytków rolnych - zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych, tj. w formule de minimis (pułap pomocy o małej wartości) lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Ponadto, od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielne na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

Dobrą wiadomością jest z kolei to, że od dnia 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy de minimins do 15 000 euro na beneficjenta. Komisja Europejska przyjęła bowiem rozporządzenie mające na celu podniesienie pułapu pomocy o małej wartości (pomocy de minimis), którą można uznać za niestanowiącą pomocy państwa oraz dokładniejsze zdefiniowanie takiej pomocy. Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział: „To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa”.

Do tej pory, (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007) pomoc nieprzekraczającą 7 500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem. W nowym rozporządzeniu, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego – do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.
Poza tym, Agencja Nieruchomości Rolnych nadal będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jednak oprocentowanie tych należności będzie wynosiło w 2014 r. ponad 4 proc. w skali roku.

Przypomnijmy, że  2016 roku znikną ograniczenia w zakupie ziemi przez cudzoziemców. Ministerstwo rolnictwa chce, aby do tego czasu jak najwięcej gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych trafiło do polskich rolników. Zmniejszenie pomocy przy jej kupnie na pewno nie będzie zachęcającym czynnikiem do zakupu gruntów rolnych przez polskich rolników.

Jan Wyganowski

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2013 r. wg województw

(obowiązują od 16 grudnia 2013 r.) – wg. GUS

Województwo 

Grunt orny

ogółem      

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

25 768

32 166

26 131

19 207

Dolnośląskie

26 616

32 750

27 049

19 317

Kujawsko-pomorskie

36 439

41 746

36 652

27 162

Lubelskie

20 337

28 033

20 862

14 439

Lubuskie

17 761

22 023

18 933

14 962

Łódzkie

26 968

34 400

27 768

20 090

Małopolskie

24 047

28 609

22 204

16 214

Mazowieckie

26 653

35 514

28 157

19 622

Opolskie

32 675

42 681

31 217

21 262

Podkarpackie

17 408

20 122

17 605

13 859

Podlaskie

26 853

34 861

29 392

20 052

Pomorskie

28 013

35 200

28 590

21 604

Śląskie

25 840

34 705

26 541

18 118

Świętokrzyskie

20 399

25 213

18 712

15 507

Warmińsko-mazurskie

25 047

29 441

25 949

20 656

Wielkopolskie

36 617

44 003

37 396

26 475

Zachodniopomorskie

20 616

25 370

21 073

17 985

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Trefl Gdańsk


Ślepsk Malow Suwałki

25.02.2024
17:30

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.25.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
24.02.2024

Tynki maszynowe

Dodaj nowe ogoszenie