02.01.2014

Zmiany w VAT dla firm w 2014 roku

Od początku 2014 przedsiębiorców czekają bardzo istotne zmiany dotyczące podatku od towarów i usług dotyczące w szczególności momentu powstania obowiązku podatkowego. Jest to powiązane po części z momentem powstania prawa do odliczenia, czy też czasem na wystawienie faktury VAT. Jak podaje portal vat.pl, z dniem 1.01.2014 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Dotyczą zasad ogólnych i modyfikują dotychczasowe szczególne momenty powstawania obowiązku podatkowego.

Do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorcy rozpoznawali moment obowiązku podatkowego z dniem wykonania czynności. Natomiast w praktyce jest istotny wyjątek dotyczący wystawiania faktury. - Jeżeli jakaś czynność ma być dokumentowana fakturą, czyli w obrocie przedsiębiorca – przedsiębiorca, to obowiązek podatkowy powstawał nie później niż z dniem wystawienia faktury( która może być wystawiona do 7 dni). To pozwalało na przesuniecie w czasie obowiązku podatkowego, jeżeli jakaś czynność jest wykonywana na przełomie miesiąca. – Jeżeli ktoś wykona czynność w ostatnich dniach grudnia, to mógł wystawić fakturę już w grudniu i rozpoznać obowiązek podatkowy już w grudniu, ale może równie dobrze mógł przenieść ten moment, jeśli się mieści w okresie siedmiu dni, na wystawienie faktury w styczniu i de facto przesunąć cały okres na rozliczenie.
 
Od 2014 r. VAT płacony inaczej

- Od stycznia 2014 roku już takiej możliwości nie będzie z tego względu, ze jest usuwany ten wyjątek. Zostaje jako faktycznie obowiązująca zasada: dzień dokonania czynności. Do 31 grudnia 2-013 roku przedsiębiorca nabywał prawo do odliczenia, gdy otrzymał fakturę. Obecnie musi sprawdzić, kiedy doszło do sprzedaży albo wykonania usługi.
 Z drugiej strony - jeśli chodzi o wystawienie faktur, to można przyjąć, ze od strony czysto teoretycznej jest to zmiana korzystna. Przedsiębiorcy będą mięli więcej czasu na dokumentowanie czynności. Do 31grudnia 2013 roku na wystawienie faktury było 7 dni. Od 1 stycznia 2014 roku jest to do 15 dnia następnego miesiąca, po miesiącu dokonania czynności.
Od 1 stycznia 2014 roku podatnicy nie muszą już się martwić o pojęcie obrotu, które całkowicie znika z ustawy o VAT. Od nowego roku podstawą opodatkowania VAT będzie po prostu wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towaru lub wykonawca usługi otrzymał lub otrzyma za świadczoną usługę lub sprzedaż.

Jak podaje portal vat.pl, podatnik dokonujący odliczenia monitorować musi dwa terminy:
·- Odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności,
-  Nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.
 
Zaliczki
W przypadku otrzymywania zaliczek odliczenie będzie przysługiwać w danej części, w której zapłacono zaliczkę – ale wyłącznie w przypadku, gdy z jej tytułu:
·    Powstał obowiązek podatkowy,
·    Wystawiono fakturę i ta faktura dotarła do nabywcy towaru lub usługi.

 Z tytułu usług, dla których świadczący nie ma obowiązku wystawić faktur zaliczkowych – prawo odliczenia przysługiwać będzie dopiero w chwili otrzymania faktury ostatecznej. Zaliczki nie będzie można odliczać w żaden sposób w przypadku:
- Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, Z poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3  (obsługa mediów, wywóz nieczystości),
- Najmu, dzierżawy leasingu i podobnych,
- Ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowania mienia,
- Stałej obsługi prawnej i biurowej.

 O ile podstawą odliczania podatku będzie data powstania obowiązku podatkowego u dokonującego dostawy lub świadczącego usługi, to koniecznie należy monitorować nie tak, jak miało to miejsce dotychczas - datę otrzymania faktury, lecz datę dostawy towaru lub wykonania usługi  ewentualnie datę uregulowania płatności przed terminem wykonania usługi. Powyższe nie spowoduje jednak prawa odliczenia VAT, jeśli nie zostanie z tego tytułu otrzymana faktura VAT, dopiero w okresie jej otrzymania będzie możliwe odliczenie podatku VAT.

Nadal możliwe jest odliczenie podatku VAT przed zakończeniem usługi i dostawą towarów, bez dokonania zapłaty – zaliczkowej lub całkowitej w przypadku:
- usług budowlanych i budowlano – montażowych,
- dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism oraz magazynów drukowanych,
- czynności drukowania powyższych pozycji.
W przypadku tych czynności obowiązek podatkowy u dostawcy i świadczącego powstaje w okresie wystawienia faktury, a fakturę należy wystawić odpowiednio nie później niż w terminie 30, 60 i 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą.

W przypadku:
- stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej – wpis do rejestru – odliczenia VAT dokonać można za okres, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, pod warunkiem jednak zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące danego okresu rozliczeniowego,
- w przypadku decyzji celnych (art. 33 ust 2 i 3 VAT i 34) – odliczenie dokonywane jest za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję, pod warunkiem zapłaty podatku wynikającego z decyzji.
Z ustawy nie wynika, czy zapłata ma być dokonana do końca okresu, czy też do dnia złożenia deklaracji za ten okres.
U małego podatnika stosującego metodę kasową rozliczeń odliczenie możliwe jest nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary lub usługi. Zatem częściowa zapłata nie upoważni ponownie małego podatnika do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT.

Brak odliczenia podatku VAT w okresie, w którym podatnik jest do tego uprawniony pozwala mu na odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
Niedokonanie takiej czynności pozwala mu korygować deklarację za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
 
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów prawo odliczenia podatku VAT uzależnione jest od posiadania faktury dokumentującej dostawę towarów od podatnika podatku od wartości dodanej. Obowiązek posiadania tej faktury wystąpi nie w okresie odliczenia podatku naliczonego od transakcji wewnątrzwspólnotowej, co w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Prawo odliczenia przysługuje wyłącznie, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany naliczyć podatek z tytułu WNT uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu takiej transakcji.
Obowiązek podatkowy w WNT powstaje w okresie wystawienia faktury przez kontrahenta (czyli podatnika zagranicznego), nie później niż 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będącej przedmiotem WNT.

W przypadku braku faktury w terminie 3 miesięcy, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy.
Otrzymanie faktury w terminie późniejszym upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę

 Uwaga
W przypadku WNT można również przesuwać terminu odliczenia na jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Możliwa jest też korekta deklaracji, przez okres 5 lat, licząc jednak od końca roku (a nie od początku roku), w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Auta z „kratką”

Jak podaje Newseria.pl, są od nowego roku i nowe regulacje umożliwiające pełne odliczenie podatku VAT od nowo zakupionych samochodów, ale będą dotyczyć tylko części pojazdów. Jeszcze w ubiegłym roku auta o masie do 3,5 tony wykorzystywane w działalności gospodarczej umożliwiały odliczenie 60 proc. podatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W roku 2014 będzie możliwe pełne odliczenie VAT, ale przy znacznie wyższych wymaganiach.

– Zmieniają się przepisy dotyczące rozliczania VAT-u przy nabyciu i użytkowaniu samochodów osobowych i zmian jest całkiem sporo. Pewnych koncepcji Ministerstwa Finansów Komisja Europejska nie zatwierdziła. Na razie wracają przepisy uchwalone przy okazji wcześniejszej nowelizacji, ale należy się spodziewać dalszych prób modyfikacji zasad odliczania VAT-u od paliwa, od użytkowania aut osobowych i od samego nabywania samochodów osobowych – komentuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Michał Borowski, partner zarządzający w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Wracają przepisy dotyczące tzw. aut z kratką, która umożliwiała homologację na samochód ciężarowy. Jednak tym razem, samo wmontowanie kratki nie wystarczy, ponieważ zmieniły się zasady dotyczące wydawania homologacji i część aut homologowanych w przeszłości jako ciężarowe utraciła taką kwalifikację.

– Wpływają one na zakres prawa od naliczenia od nabycia tego typu pojazdów, czyli, innymi słowy, wiele aut już nie otrzyma homologacji ciężarowej na gruncie nowych przepisów i nie będą miały równego prawa do odliczania VAT-u – wyjaśnia partner w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Zmienia się także kwestia odliczania kosztów paliwa. Wniosek derogacyjny do KE w tej sprawie (obok odpisów na zakup lub leasing samochodów) złożyło Ministerstwo Finansów: odliczenia 50 proc. VAT miałyby dotyczyć kosztów zakupu paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych, jak np. naprawa czy zakup opon.

– W tym przypadku mamy podobną sytuację. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej, moim zdaniem bardzo korzystne. Komisja wskazała, że jeżeli użytkujemy auto wyłącznie na cele związane z naszą działalnością gospodarczą, to prawo do odliczania zarówno od nabycia auta, jak i kosztów związanych z jego eksploatacją, więc również od paliwa, VAT z tego typu kosztów powinien być odliczany w całości – tłumaczy Michał Borowski.

Źródło:VAT.pl; Newseria.pludostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.20.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie