09.02.2024

ZUS przekaże 120 mln zł na polepszenie warunków BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił właśnie Konkurs dla płatników składek na dofinansowanie do ich działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczy już nie 100 mln zł jak w ubiegłym roku, a 120 mln zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 26 lutego i potrwa do 27 marca br.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja wybranych projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

- W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. szacowanej wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania, o którą będzie można się ubiegać, wynosi 10 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 26 lutego i potrwa do 27 marca br. Do rozdzielenia na ten cel ZUS ma w sumie 120 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnią łącznie określone kryteria. Nie mogą zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wnioskujący, może otrzymać środki z programu nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał taką dotację przed upływem 3 lat:

- od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, lub

- od dnia zwrotu dofinansowanie, do którego został zobowiązany.

- Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oświetlenia miejsca i stanowiska pracy, wentylacji powietrza, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, czy też środków ochrony indywidualnej – dodaje rzeczniczka.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu, można zadawać od dnia ogłoszenia konkursu, kierując je wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

 

                                           Katarzyna Krupicka

                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie