29.09.2014

Na babkę i placki ziemniaczane do Raczek

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach oraz Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
zapraszają na KARTOFLISKO czyli święto Raczkowskiego Ziemniaka w sobotę, 11 października.

W programie:

12. 00 - Otwarcie Święta odsłonięciem instalacji ceramicznej

- Seminarium „ Ziemniak i jego walory kulinarne”

- Warsztaty kulinarne prowadzone przez wykwalifikowanych kucharzy

- Degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatów oraz degustacja potraw pokonkursowych

- Widowisko gwarowe w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

- Występ ludowego zespołu

- Biesiada przy ognisku z pieczeniem ziemniaków, kiełbasek oraz kociołka rozmaitości.

Konkursy:

- Rozstrzygnięcie Konkursu kulinarnego: „ Ziemniak na 100 sposobów”, czyli najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka;

 - Rozstrzygniecie Konkursów okazów ziemniaczanych pt. „Ziemniak Olbrzym” i  „Ziemniak   Dziwak”;

 Pozostałe atrakcje:

-Ogródek dziecięcy: gry, zabawy, malowanie buziek;

- Stoiska ze swojskim jadłem i wiejskimi wypiekami

 

KONKURS KULINARNY 

„Ziemniak na 100 sposobów”

 Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach ogłasza konkurs kulinarny skierowany do osób pełnoletnich z obszaru gminy Raczki 

Celem konkursu jest:

- ukazanie walorów kulinarnych potraw z ziemniaków przygotowywanych przez mieszkańców zamieszkałych w obrębie Doliny Rzeki Rospudy

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej

- integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego

- promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. obszaru Gminy Raczki

 Termin składania zgłoszeń: do 08 października 2014 r.

 Miejscem składania zgłoszeń jest biuro GOK w Raczkach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy „KARTOFLISKO- Święto Raczkowskiego Ziemniaka” zorganizowanej 11.10.2014 r. na terenie GOK w Raczkach .

 Więcej informacji można uzyskać w biurze GOK lub pod nr tel. 87 5685140 lub za pomocą e-mail: gokraczki@op.pl

Regulamin konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę na bazie ziemniaka „Ziemniak na 100 sposobów”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest GOK w Raczkach.

2. Celem konkursu jest:

-  promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) , tj. obszaru gminy Raczki

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej

- integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania  
i wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego

- przygotowanie potrawy na bazie ziemniaka według receptury własnej lub na podstawie przepisu tradycyjnego.

Na potrzeby konkursu można nadać nazwy własne prezentowanym potrawom.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Raczki.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby.

 II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na Karcie zgłoszeniowej uczestnictwa w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę na bazie ziemniaka (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia wskazującego na przygotowanie potrawy w ilości niezbędnej do poddania jej ocenie przez Komisję konkursową, jak i degustacji przez uczestników imprezy promocyjno – kulturalnej (minimalna liczba porcji: 20).

3. Poprawnie wypełnione formularze zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie.

4. Karty zgłoszeniowe można składać:

  • bezpośrednio w biurze GOK w Raczkach
  • lub nadesłać pocztą na adres: Gminy Ośrodek Kultury, Plac Kościuszki 15. 16- 420 Raczki z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „Ziemniak na 100 sposobów). O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do biura GOK.

5. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane po uwagę.

6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna).

 

III. PRZEPROWADZENIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbywać się będzie w 11.10.2014 r. na terenie GOK w Raczkach  podczas imprezy promocyjno -kulturalnej  „ Kartoflisko - Święto Raczkowskiego Ziemniaka”.

2. Organizator zapewnia stanowiska konkursowe (stoły, krzesła) oraz niezbędny do degustacji drobny sprzęt kuchenny, tj. talerze, miski, sztućce.

3. Dekoracja stanowiska, zabezpieczenie sprzętu kuchennego potrzebnego do prezentacji potrawy leży w zakresie uczestnika konkursu.

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć potrawę osobiście w dniu 11.10.2014 r. o godz. 11.30 , (gotowość prezentacji potraw o godz. 12:00).

5. W skład Komisji wchodzić będą osoby mające doświadczenie w branży kulinarnej.

6. Członkowie Komisji oceniają zgłoszone potrawy poprzez wypełnienie specjalnie do tego przygotowanych Kart oceny potraw ( Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu).

7. Ocenie podlegać będzie:

  • smak potrawy
  • sposób podania.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za nawiązanie do tradycji kulinarnej regionu ( krótka informacja słowna przedstawiona członkom Komisji podczas przeprowadzania oceny).O uznaniu bądź nie uznaniu potrawy za nawiązującą do tradycji kulinarnej decydować będzie Komisja konkursowa.

8. Wygrywają te dania, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję Konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskają dwie lub więcej potraw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji, który pod uwagę będzie brał w pierwszej kolejności smak potrawy.

9. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

IV. NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz upominki dla pozostałych uczestników konkursu.

   

Regulaminy Konkursów okazów ziemniaczanych

Konkursy:  „Ziemniak Olbrzym” i „ Ziemniak   Dziwak”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Termin: 11 października 2014 r. „Kartoflisko- Święto Raczkowskiego Ziemniaka”

Miejsce: teren GOK, dostarczyć do godziny 11:00

Cele konkursu:

- aktywizacja i integracja mieszkańców gminy

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Raczki. Ziemniaki oceniać będzie komisja konkursowa. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna

 Kryteria oceny:

I konkurs- wielkość ziemniaka

II konkurs - kształt ziemniaka

Informacje dodatkowe:

Ze względów organizacyjnych chęć udziału w konkursach należy zgłosić u organizatorów do 8 października 2014 r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane po uwagę.

 Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna).

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 11 października 2014 r. w trakcie trwania imprezy „Kartoflisko- Święto Raczkowskiego Ziemniaka”

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz upominki dla pozostałych uczestników konkursu.

 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Patron medialny: www.suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Trefl Gdańsk


Ślepsk Malow Suwałki

25.02.2024
17:30

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.25.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
24.02.2024

Tynki maszynowe

Dodaj nowe ogoszenie