07.02.2023

Powiat Sejneński. Więcej pieniędzy na inwestycje

W najbliższy piątek, 10 lutego ma odbyć się sesja Rady Powiatu Sejneńskiego. Jednym z tematów będą propozycje zmian w tegorocznym budżecie, w tym i w wydatkach na inwestycje.

Zarząd Powiatu proponuje m.in., zwiększyć wydatki budżetowe o 1.205.957 zł.

Budżet po dokonanych zmianach ma wynieść:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.368.317 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25.083.817 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 37.284.500 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.860.925 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.002.925 zł,

2) wydatki majątkowe ( inwestycyjne) w wysokości 43.858.000 zł

 

Deficyt budżetu powiatu wyniesie 7.492.608 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.578.111 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 914.497 zł,

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 235.252 zł, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 235.252 zł.

 

Na co dodatkowe 1.205.957 zł:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 122.000 zł na wykonanie dokumentacji oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B

 

Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń,

2zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla koszykarzy,

3. zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 235.700 zł na realizację projektu pt. „Mobilność Edukacyjna”,

4. zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 18.314 zł na wynagrodzenia i wydatki bieżące,

5. zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 141.993 zł w związku z realizacją projektów,

6. zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 500.000 zł na realizację inwestycji pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku,

Jak już informowaliśmy, oferty na tę inwestycję przekraczają zaplanowaną przez powiat kwotę.

Zadania zlecone:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 178.850 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Wydatki strukturalne

1. Dodaje się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Mobilność Edukacyjna” na kwotę 235.700 zł,

2. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III” o 64.566 zł,

3. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP pt. „Aktywni i kompetentni I” o 77.426 zł,

To pewnie jeszcze nie ostatnie zmiany w budżecie, jakie go czekają. 17 lutego nastąpi otwarcie ofert w II przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki - Bierżałowce - Giby. Pierwszy został niedawno unieważniony z powodu zbyt wysokich cen. Przebicie cenowe w stosunku do zakładanych przez powiat wydatków sięgało nawet ponad 2 mln zł, a najniższa była wyższa o 1,4 mln zł. Czy teraz ceny będą one niższe?  Pokażą najbliższe dni.

 

Wykaz nakładów inwestycyjnych po proponowanych zmianach:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica  - 2.150.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury - 15.000.000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby - 6.500.000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki - 5.540.000,00 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki - 1.550.000,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary - 2.500.000,00 zł

7. Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń na odcinku 4,5 km - 122.000,00 zł

8. Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach - 92.000,00 zł

9. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku - 4.500.000,00 zł

10. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -  5.730.000,00 zł

11. Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach  - 174.000,00 zł

Razem wydatki na inwestycje - 43.858.000,00zł

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.27.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
26.02.2024

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie