17.11.2022

Powiat sejneński. W projekcie budżetu na 2023 r. ponad połowa dochodu na inwestycje

Zarząd Powiatu Sejneńskiego opracował projekt budżetu na 2023 rok. Prawie 60 procent dochodu pójdzie na inwestycje.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 60.495.552 zł, stanowiący aż 153,99 % planowanego wykonania w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 35.034.500 zł, co stanowi 57,91 % budżetu.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 35.034.500 zł, natomiast pozostałe w wysokości 25.461.052 zł są dochodami bieżącymi i są one mniejsze o 4,04 % ze względu na mniejsze kwoty dotacji finansowanych z budżetu unii europejskiej. Dochody majątkowe są wysokie ze względu na pozyskane środki z Polskiego Ładu.

Subwencja ogólna państwa -12.661.741 zł, co stanowi 49,73 % dochodów bieżących z tego:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.040.145zł,

 b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.806.435 zł,

 c) część oświatowa subwencji ogólnej- 4.815.161 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2023 zaplanowano w kwocie ogółem 66.400.300 zł, co stanowi 126,98 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Zaplanowano 10 inwestycji, wszystkie z wysokim dofinansowaniem zewnętrznym ( wykaz niżej), głównie z Polskiego Ładu.

Deficyt budżetu wyniesie 5.904.748 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 5.904.748 zł. Nadwyżka ta będzie pochodziła z dodatkowych udziałów w PIT, które rząd przeznaczył samorządom na walkę z kryzysem i wysoką inflacją. Należne do spłaty w 2023 r. raty kredytów wyniosą 235.252 zł., które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 235.252 zł.

W roku 2023 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 rok:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica  2.150.000,00zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury -  15.000.000 zł,

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki - Berżałowce - Giby

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol - Żłobin Jeziorki - 5.540.000,00 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202BWysoki Most - Sarnetki – Frącki- 1.250.000,00zł,

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo - Burbiszki – Żegary -2.500.000,00zł,

7. Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach- 92.000,00 zł,

8. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku - 4.000.000,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu - w wysokości 3.600.000,00 zł.

Po kilku latach starań i zawirowań w pozyskiwaniu funduszy, wreszcie będzie można rozpocząć budowę ekologicznych kotłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku. W Puńsku ma zostać zbudowana ekologiczna kotłownia, która by ogrzewała zarówno Szkołę Podstawową, należącą do gminy, jak i Liceum Ogólnokształcące w Puńsku, którego organem prowadzącym jest powiat. Budynki stoją tuż obok siebie. Poza tym wykonano by termomodernizację budynku, w którym znajduje się internat LO, biblioteka i stołówka. Projektant uwzględnił m.in.: docieplenie i wymianę okien w stołówce, wymianę instalacji zasilającej podgrzewacze wody, a także zmianę źródła ogrzewania(piec opalany biomasą drzewną, pompy ciepła).

9. 1600 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach-  5.730.000,00 zł,

10. Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach  - 174.000,00 zł

Razem na inwestycje:  40.986.000,00 zł.

Do inwestycji dokładają się także samorządy gminne z powiatu sejneńskiego:

- dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele - Krasnowo-Sankury – 438.000 zł,

- dotacja z Gminy Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy -Widugiery-Sankury - 266.500 zł,

- dotacja z Gminy Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol -Żłobin - Jeziorki - 387.000 zł,

Poza tym:

 Środki unijne na bieżące wydatki w kwocie 581.831 zł, z tego:

1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Cyfrowy

powiat” na kwotę 100.000 zł,

2) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna

integracja w Powiecie Sejneńskim III” na kwotę 331.659 zł,

3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. Aktywni i kompetentni I” na kwotę 150.172 zł.

Ponadto:

1. Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- 130.000 zł ,

2. Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie

linii autobusowej Sejny - Zelwa przez Berżniki – 90.000 zł.

 

WYG

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie