11.03.2023

Sejny. Nikt nie chce zbudować miejskiej ciepłowni

W piątek, 10 marca minął termin składania ofert na ogłoszony przez Urząd Miasta w Sejnach przetarg na budowę ekologicznej kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta.

Nie wpłynęła ani jedna oferta! Przetarg został zatem unieważniony. Pew nie będzie kolejny.

Szansa na ekologiczną kotłownię miejską

Po wielu latach starań, różnych perypetii, w ub. roku pojawiła się wreszcie szansa na budowę centralnej, ekologicznej kotłowni miejskiej wraz z siecią ciepłownicza. Miasto otrzymało na ten cel 7,2 mln złotych na budowę kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu. Zakładano, że inwestycja będzie kosztowała około 8 mln zł.

To na pewno poprawiłoby zarówno warunki bytowe mieszkańców ( skończą się zakupy coraz droższego węgla, palenie nim i kopcenia w piecach), jak i stan środowiska. Obecna węglowa kotłownia miejska w centrum miasta nie zaspakaja wszystkich potrzeb.

Po opracowaniu studium wykonalności, programu funkcjonalno- użytkowego i kompletu dokumentów, 23 lutego 2023 roku burmistrz ogłosił przetarg na „zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na budowie nowej ciepłowni biomasowej o mocy kotłów 1,6 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ma być zbudowana nie tylko ciepłownia, ale i rurociągi ciepłownicze, instalacja fotowoltaiczna.

Długa historia starań o centralną ciepłownię

Plan spółdzielni

Na początku 2019 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach podpisała umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie własnej instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Nowa kotłownia, jak wówczas zakładano, mogła stać się w przyszłości podstawą do budowy wspólnego systemu ciepłowniczego w mieście, obniżającego koszt wytworzenia ciepła i zapewniającego niższe opłaty dla mieszkańców.

Jednak aktualizacja wartości robót znacznie podniosła ceny na prace związane z budowa tej kotłowni. Koszty robocizny i materiałów wzrosły w 2019 roku aż o milion złotych. Inwestycja wówczas nie ruszyła.

Zarząd Spółdzielni 14 października 2020 roku podpisał umowę z firmą IVORY Energy EC Sejny w sprawie kompleksowej współpracy w zakresie modernizacji kotłowni przy ulicy Wojska Polskiego 19A. Umowa dotyczyła m.in. długoterminowej dzierżawy terenu kotłowni, produkcji tam ciepła z odnawialnych źródeł oraz zakupu ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową i innych zainteresowanych tym odbiorców. Modernizacja objęła również racjonalne gospodarowanie ciepłem poprzez montaż w budynkach węzłów cieplnych. Kotłownia ruszyła jesienią 2022 roku.

Plan miejski

Pod koniec 2019 rok burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski podczas z sesji Rady Miejskiej informował radnych, że przedstawi własny plan dotyczący gospodarki cieplnej w mieście. Burmistrzowi udało się pozyskać do realizacji planu czeską grupę kapitałową. Prowadził z nią rozmowy, które dobrze rokowały. W ciągu roku od podpisania umowy, grupa miała zbudować w mieście ekologiczną centralną elektrociepłownię.

Sejneńska koncepcja Ratusza zakładała, że prywatny inwestor zbuduje centralną elektrociepłownię. Miasto albo sprzedałoby, albo wydzierżawiłoby, albo wniosło aportem do spółki teren, na którym zostałaby zbudowana elektrociepłownia. Sieć ciepłownicza pozostałaby w gestii miasta. W projekcie uczestniczyłaby także Spółdzielnia Mieszkaniowa. Po uruchomienie elektrociepłowni zamknięta zostanie stara kotłownia spółdzielni mieszkaniowej. Do nowej sieci podłączone zostałyby wówczas budynki komunalne oraz spółdzielcze.

Jeszcze na początku 2020 roku burmistrz miasta Arkadiusz Nowalski optymistycznie zakładał, że pod koniec tamtego roku w mieście powstanie elektrociepłownia, która dostarczy ciepło do większości mieszkań. Zamiast czterech starych miejskich kotłowni na węgiel, miała być jedna duża, obsługująca także budynki spółdzielni mieszkaniowej.

Ciepłownię miała zbudować spółka z Czech, zaś zmodernizować i rozbudować sieć ciepłownicza - miasto. Elektrociepłownia miała mieć ekologiczne źródła wytwarzania ciepła, co pozwoliłoby zredukować zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Najpierw były jednak problemy ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji inwestycji, potem koronowirus spowodował, że czescy inwestorzy nie mogli dotrzeć do Sejn. Nie doszło też do porozumienia miedzy miastem a spółdzielnią w sprawie podłączenia bloków spółdzielni mieszkaniowej do planowanej nowej ciepłowni.

Ostatecznie spółdzielnia sama porozumiała się z inwestorem.

Po otrzymaniu rządowej dotacji pojawiła się wreszcie szansa na miejską ekologiczną ciepłownię, ale - jak się okazało - nie ma na razie chętnych do złożenia oferty miastu.

WYG

Fot. UM Sejny

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie