31.03.2023

Sejny. Stawki za centralne ogrzewanie bez zmian, drożej za wodę

Jak informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach, ceny ciepła, które były stosowane od dnia 1 października 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami, nie ulegają zmianie.

PGK wyjaśnia, że zapisy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295 wprowadziły pojęcie „maksymalnej ceny dostawy ciepła”, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2023 r. i została wyliczona z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.

 Oznacza to, że ceny stosowane w przedsiębiorstwach energetycznych do końca 2023 roku nie mogą przekroczyć ceny maksymalnej. Ustawodawca zobowiązał też przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania dla odbiorców uprawnionych – od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – ceny najniższej spośród 3 wariantów:

- maksymalnej cena dostawy ciepła,

- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe,

- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.

W związku z powyższym, PGK w Sejnach będzie stosowało dla uprawnionych odbiorców ciepła, cenę najniższą, czyli - tak jak od 1 października 2022 roku - średnią cenę wytwarzania ciepłą z rekompensatą (punkt 2), a mianowicie:

- opłata stała za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 16 897,71 zł/MW/m-c

- opłata zmienna za zużycie ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. z rekompensatą – 53,98 zł/GJ.

Do cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Nowe taryfy na wodę i ścieki dla Miasta Sejny

PGK informuje także, że od 01 kwietnia 2023 roku Przedsiębiorstwo, na podstawie Decyzji nr BI.RZT.70.77.2022 z dnia 13 marca 2023r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 1 kwietnia 2023r. wchodzą w życie nowe, wyższe, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sejny.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie