31.03.2023

Suwalskie Kopalnie Surowców z dofinansowaniem na elektrownię słoneczną

Zarząd województwa zwiększył pulę w konkursie z funduszy unijnych na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i przyznał dofinansowanie kolejnym czterem projektom. Dzięki temu trzy gospodarstwa rolne wykorzystają energię z biogazu, a spółka Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych – ze słońca.

W dobiekryzysuenergetycznegowywołanegoprzezrosyjskiegoagresora,musimyw jeszczewiększymstopniudywersyfikowaćźródłaenergii.RozwójOZEw Podlaskiem,takwpieranyprzezsamorządwojewództwa,doskonalewpisujesięw tenkierunekdziałań– stwierdziłArturKosicki,marszałekwojewództwa

Na terenach wiejskich zostaną kupione i zamontowane kontenerowe mikrobiogazownie rolnicze. Jedna z nich zostanie wykorzystana w gospodarstwie rolnym w Osowcu (gmina Goniądz), druga – w miejscowości Kramkówka Duża (również gmina Goniądz), a trzecia w Kuligach (gmina Rajgród). W procesie fermentacji używana będzie wyłącznie gnojowica krów mlecznych hodowanych w tych gospodarstwach. Część wytwarzanej energii elektrycznej oraz cała energia cieplna będą zużywane w gospodarstwach rolnych w pełni zaspokajając ich potrzeby, a ponad połowa wytworzonej energii elektrycznej będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej. Dofinansowanie tych trzech inwestycji przekroczy 3,3 mln zł.

Natomiast spółka Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych wybuduje na terenie miejscowości Kuków (gmina Suwałki) instalację fotowoltaiczną o mocy 2 MW, podłączoną do elektroenergetycznej sieci średniego napięcia. Instalacja będzie wytwarzać energię w całości na sprzedaż. Dotacja z funduszy europejskich wyniesie ponad 3 mln zł.

Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem. Efektem realizacji tych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska.

Projekty zostały wyłonione w konkursie, w którym można było otrzymać dotacje na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz na infrastrukturę do biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. Wsparcie otrzymało do tej pory 100 inwestycji w wysokości ponad 114 mln zł (uwzględniając przyznane właśnie dotacje).

https://podlaskie.eu

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie