09.03.2023

Uczą się inaczej niż w szkole. Suwalska EduEkipa cieszy się rosnącym zainteresowaniem

Od prawie dwóch lat na mapie Suwałk funkcjonuje wyjątkowe miejsce stowarzyszające dzieci, które nie uczą się w szkole systemowej, ale korzystają z edukacji domowej. To EduEkipa- baza przygody przy ul. Filipowskiej 12.

Na zajęcia w EduEkipie przychodzą dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Uczą się takich samych przedmiotów jak ich rówieśnicy w „zwykłej” szkole, ale w inny sposób. Mogą wybrać, czego w danym dniu chcą się uczyć, mogą na przykład zaproponować spacer lub wyjście do Suwalskiego Ośrodka Kultury, do kina, mogą uczyć się leżąc lub siedząc na podłodze, gdy są głodne – mogą podczas zajęć zjeść posiłek. 

EduEkipa to jedyna grupa edukacji alternatywnej w Suwałkach.

- Każde z dzieci pracuje w indywidualny sposób. Część uczęszcza regularnie, część uczy się w domu, a do EduEkipy przychodzi na wybrane zajęcia. Spotykają się z nami nie tylko dzieci z Suwałk i okolic, ale też na przykład z Wydmin, Netty. Staramy się odpowiadać na ich potrzeby. Kierujemy się zasadą akcja – reakcja. Jeśli dziecko potrzebuje wsparcia w nauce języka angielskiego - udzielamy go, jeśli pojawiają się konflikty – od razu na nie reagujemy, organizujemy zajęcia z psychologiem. Jeśli dzieci chcą „nocowanki”, organizujemy „nocowankę”.  Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, którzy w każdej chwili mogą zgłosić nam daną potrzebę – mówi Irena Podolewska, prowadząca zajęcia w EduEkipie.

W tym roku szkolnym na zajęcia z EduEkipą uczęszcza regularnie 16 dzieci. Zostały one podzielone na grupy: klasy 1-3, 4-5, oddzielnie klasa 6, 7 i 8.

W odpowiednim czasie uczniowie przystępują do egzaminów z konkretnych przedmiotów.

- Realizujemy taką samą podstawę programową, jak wszystkie dzieci w kraju, po prostu dzieci uczą się w inny sposób. Dużą wagę przykładamy do umiejętności społecznych, do komunikacji. Starsze dzieci często przebywają z młodszymi, angażujemy również rodziców. Dzieci nie są „obładowane” materiałem do przyswojenia w domu. Mają czas dla najbliższych. To przynosi wymierne efekty. Rodzice zauważają, że dzieci z czasem się wyciszają, że ich relacje z rodzicami są bliższe, głębsze – tłumaczy Irena Podolewska. -  Pozwalamy dzieciom realizować pasje. Dziecko jest jak mała roślinka – należy mu stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju, opiekować się nim i nie przeszkadzać we wzroście. Wsłuchujemy się w potrzeby dziecka, wzmacniamy jego mocne strony, prowadząc na przykład „bank sukcesów”, uczymy odpowiedzialności, samodzielności, rozwiązywania problemów i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Rynek zawodów się zmienia. Niektóre profesje znikną za kilka lat, ale pewne wartości i umiejętności są ponadczasowe i przydają się w każdej pracy – tłumaczy.

Koszt uczęszczania dziecka do EduEkipy – bazy przygody w Suwałkach, ustalany jest indywidualnie. Zależy od konkretnych zajęć, których potrzebuje dziecko. Rodzice partycypują też w kosztach utrzymania lokalu przy ul. Filipowskiej 12.

Zgodnie z prawem, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat, mogą złożyć wniosek o to, aby ich dziecko realizowało obowiązek nauki poza szkołą. Jak informuje Kamil Sznel z suwalskiego Ratusza, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, z w wyłączeniem nauczania indywidualnego, edukacją domową objętych jest 5 uczniów (stan na 6 marca 2023 r.). 

(just)

 

Więcej o EduEkipe:

Szkoła? Niekoniecznie. Twoje dziecko może uczyć się inaczej!

Wykształcenie zwykle postrzegane jest jako jeden z istotnych warunków koniecznych do osiągnięcia życiowego sukcesu. Rodzice najczęściej wierzą, że edukacja szkolna dziecka pozwoli mu zdobyć dobrą pracę i godnie żyć. Młodzi ludzie już pod koniec szkoły podstawowej przeznaczają na naukę przedmiotów szkolnych blisko 40 godzin tygodniowo (min. 32 godziny lekcyjne w samej szkole), czyli znacznie więcej niż norma przy zatrudnieniu pracownika młodocianego od 16 roku życia (30 godzin). Jeśli dodamy do tego zajęcia pozalekcyjne to nie dziwi fakt, że mamy do czynienia z pokoleniem „zmęczonych nastolatków”.

Zauważmy też, że – zgodnie z badaniem Rzecznika Praw Dziecka z 2021 roku – średnio 40% uczniów (odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem) nie jest zadowolonych ze szkoły[1], w której spędza kilkadziesiąt godzin tygodniowo. W zastraszającym tempie rośnie też liczba młodych osób, które mają objawy psychosomatyczne związane z chodzeniem do placówki edukacyjnej.

Joanna, mama Krzysia z klasy 1: „Dzięki EduEkipie mój syn może realizować obowiązkowy program edukacji w wybrany przez siebie sposób, do tego w miłej atmosferze! Jest to dla mnie bardzo ważne, że dziecko nie jest tam oceniane, brak też niezdrowej rywalizacji, której uczą się dzieci od najmłodszych klas w szkole systemowej. Ponadto nie jest odizolowane od innych dzieci, tylko współtworzy społeczność, w której może ukształtować niezbędne umiejętności społeczne. Uważam, że dziecko w pierwszej klasie potrzebuje jeszcze dużo się bawić, czego nie zapewnia system szkolnictwa. W EduBazie widać z jaką łatwością można bawić się i uczyć jednocześnie.”

Ile nauki w szkole?

„Nigdy nie pozwól twojej szkole stanąć na drodze twojej edukacji” powiedział Mark Twain, autor – nomen omen – szkolnych lektur. Przyglądając się dokładniej jak wygląda czas dziecka w szkole można zauważyć, że jego duża część to w rzeczywistości weryfikacja wiedzy, którą dziecko… nabywa w domu pod okiem rodziców lub korepetytorów.

Badanie PISA (OECD) wskazuje, iż Polska zajmuje jedne z ostatnich miejsc (na 79 badanych państw), pod względem zainteresowania nauczycieli procesem nauki i pomocą w nauce. Przykładowo – dziecko w klasie 4 szkoły podstawowej ma teoretycznie około 36. lekcji historii. Z tego średnio 10 lekcji przeznacza na sprawdziany i kartkówki, 10 min z każdej lekcji na sprawdzenie obecności i zadanie pracy domowej, 10 min na odpytanie jednej osoby. Zostaje 25 lekcji po 25 min każda czyli… 10 godzin zegarowych na rzeczywistą naukę najważniejszych wydarzeń z historii Polski od średniowiecza po czasy Solidarności. To wystarczy, tylko… dlaczego system zamyka to w 36 godzin lekcyjnych?

Emilka z klasy 6 tak mówi o swojej nauce w EduEkipie: "Podoba mi się, że jest luźniej, że nie ma dzwonków. Jeśli jestem zmęczona, mogę się położyć, jeśli głodna – to na dole jest kuchnia. Jak chcę, to idę do Bazy, jak nie chcę, to nie przychodzę. Mogę tam spotkać się z przyjaciółmi. Iść z nimi na spacer. Nauczyciele są inni niż w szkole."

„Moja córka ma wolne popołudnia!”

Polskie prawo od lat daje dziecku możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą. To tak zwana „edukacja domowa”, choć w praktyce odbywa się ona nie tylko w domu. W większości dużych miast funkcjonują szkoły demokratyczne lub inne grupy edukacji alternatywnej.

Od blisko dwóch lat roku takie miejsce działa też w Suwałkach!

„EduEkipa – baza przygody” to wyjątkowa przestrzeń na mapie naszego miasta. Tu – w domu nazywanym „eduBazą”, w centrum Suwałk – rodzice i dzieci uczące się poza szkołą, tworzą społeczność, która wspólnie dba o edukację młodych ludzi. Dzieci pracują w trzech grupach mieszanych wiekowo: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-5 oraz 6-8. Wszyscy razem współpracują podczas występów teatralnych, wycieczek czy zajęć artystycznych. W ten sposób wykorzystywana jest naturalna różnorodność: młodsze dzieci znacznie szybciej uczą się, podpatrując te starsze, a starsze wzmacniają się, wcielając się w role przewodników. Najmłodsze dzieci są pod codzienną opieką pani Irenki – filolożki języka angielskiego i harcerki z 27-letnim doświadczeniem. Prowadzi ona także tutoring wszystkich młodych członków EduEkipy. Dodatkowo starsze dzieci mają wsparcie nauczycieli w nauce języków (polskiego i angielskiego) oraz w matematyce, a jeśli potrzeba – także innych przedmiotów.

Każde z dzieci zapisane jest do szkoły przyjaznej edukacji domowej, która ma doświadczenie we współpracy z rodzinami w ED. Otrzymanie świadectwa ukończenia danej klasy wymaga zdania egzaminów z przedmiotów szkolnych: 1 egzaminu w klasach 1-3, 6 w klasie czwartej, 7 w klasie piątej i szóstej, 10 w klasie siódmej i 12 w klasie ósmej. Dzieci nie zaliczają przedmiotów takich jak wychowanie fizyczne, plastyka czy technika, dlatego każdy piątek przed południem spędzają na zajęciach artystycznych z rękodzieła czy ceramiki w Suwalskim Ośrodku Kultury, Galerii Stara Łaźnia czy w eduBazie.

Basia, klasa 7, o swojej nauce w EduEkipie: „Nie ma presji ocen. Nie boję się pomylić bo przyznanie się do niewiedzy wiąże się wyłącznie z tym, że ktoś mi wytłumaczy. Lekcje w małych grupach to indywidualne podejście, a na lekcji można siedzieć w kocu albo… leżeć na podłodze. Jest domowa atmosfera bo… baza jest w domu. Można zrobić herbatę na przerwie. Podczas spotkań całej społeczności można ustalić najważniejsze sprawy, jak… kolejność grzania się na schodkach nad kominkiem. Baza daje mi czas na spotkania ze znajomymi i popołudniowe zajęcia pozaszkolne, bo zwykle uczę się w dzień.”

Razem uczymy się lepiej. Uczymy się dla siebie

W eduBazie dorośli tworzą dzieciom miejsce do realizacji ich potrzeb. Jeśli klasa 4 pragnie wsparcia w nauce przyrody to ono się pojawia. Jeśli najstarsi chcą zrobić „biwak” na wspólne filmy, rozmowy i zabawy – któryś rodzic staje się ich opiekunem. Umiejętności społeczne nabywa się w praktyce, a samodzielność – w planowaniu swojej nauki, odpowiedzialności za porządek w pokoju oraz dyżury w częściach wspólnych domu.

Marta, mama Rysia z klasy 5: „Zależy mi, żeby syn uczył się, czym jest współpraca, a nie rywalizacja. Żeby z ciekawością odkrywał świat, a nie uczył się dla ocen. Chcę, żeby mógł rozwijać swoje pasje, podążać za tym, co go wzywa. Dlatego jest w EduEkipie.”

Dzieci i młodzież wspólnie uczestniczą w lekcjach muzealnych, zajęciach w MidiCentrum czy SOK, a nawet wystawiły w tym ostatnim sztukę o greckich bogach we współczesności, którą same napisały i wyreżyserowały. EduEkipa dwukrotnie otrzymała dofinansowanie z Podlaskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jako lokalna inicjatywa nieformalna.

EduEkipa – bazy przygody zaprasza rodziców, które chcą aby dziecko:

- uczyło się we własnym tempie, z rytmem dnia dostosowanym do potrzeb, bez dzwonków i przymusowych prac domowych,

- realizowało podstawę programową w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy ma świadomość, że błąd to tylko element nauki,

- miło spędzało czas na nauce i miało czas na realizację pasji i rozwój talentów albo… spędzenie czasu z rodzicami,

- pielęgnowało relacje i odpowiedzialność społeczną,

- rozwijało motywację wewnętrzną, samodzielność w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność za własny rozwój.

13 marca o godz. 18:00 w eduBazie na Filipowskiej 12 odbędzie się spotkanie otwarte dla rodziców zainteresowanych naborem na nowy rok szkolny 2023/24. Więcej informacji na https://www.facebook.com/eduekipa oraz pod numerem telefonu 500 625 716.

Wojtek, tata Łucji z klasy 7: „Łucja wybrała edukację domową, bo nauka nigdy nie sprawiała jej trudności, ale codzienne sprawdziany i kartkówki w jej szkole podstawowej kosztowały ją dużo stresu i zdrowia. Psychosomatyczne objawy zbyt dużego stresu jak na jej wrażliwość nie były możliwe do "wyleczenia". Zmiana była konieczna. Jak się okazało, uwolniła w Łucji chęci do samodzielnej, systematycznej nauki, a ludzie z platformy Szkoły w Chmurze pokazali jej, jak miłym i budującym doświadczeniem może być spotkanie nad wybranym przedmiotem, zwane dla niepoznaki "egzaminem". Łucja wreszcie ma czas i na naukę, i na odpoczynek, i na relacje, zwłaszcza z nową EduEkipą. Samo dobro.”

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.23.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie