03.09.2014

Wielki kongres w Wigrach

To wydarzenie na skalę międzynarodową.

Od 7 do 12 września w Wigrach odbędzie się Światowy Kongres skupiający badaczy zajmujących się problematyką pochodzenia państwa, dziejami jego formowania się oraz regułami tworzenia się i transformacji ośrodków władzy. Konferencja ta zatytułowana State Origins and Related Subjects” (Pochodzenie państwa i pokrewne zagadnienia) zgromadzi wybitnych naukowców z krajów europejskich, jak i  obu Ameryk. Reprezentują oni takie dyscypliny, jak: historię i etnohistorię, archeologię, antropologię społeczną i kulturową, etnologię, nauki polityczne i nauki prawne.

Przez kilka dni uczeni będą przedstawiali rezultaty swych dotychczasowych badań i poprowadzą debaty nad najnowszymi ustaleniami i nurtami teoretycznymi dotyczącymi formowania się wczesnego państwa. Będą odwoływali się do różnorodnego materiału empirycznego, przywołując zarówno czasy starożytne jak i  średniowieczne. Nie zabraknie  porównywania  procesów powstawania silnych ośrodków władzy w wielu regionach świata, poczynając od Azji  i Europy, a kończąc na Ameryce  Południowej i Afryce.

Studia nad początkami państwowości należą do bardzo ważnego działu badań humanistycznych i społecznych. Pokazują one bowiem jakimi drogami dochodziło w dawnych wiekach do koncentracji władzy i jak ta władza stopniowo organizowała wokół siebie miejscową ludność i poddawała kontroli podległe sobie terytorium. Studia tego rodzaju są w istocie badaniami pokazującymi początki cywilizacji, gdyż jednym z ważnych kryteriów tego zaawansowanego etapu dziejów było istnienie  instytucji państwa. Rozważania nad genezą państwa i władzy są niezwykle istotne dla teorii społeczeństwa i polityki, jak i dla refleksji o kulturze i cywilizacji. Pokazują one z jednej strony osobliwości regionalne w procesie wyłaniania się państwowości, z drugiej strony uwidaczniają wspólne regularności koncentrowania się władzy w rękach elit.

Tego typu dociekania są również i dla naszego kraju i naszej świadomości historycznej niezwykle ważne. Badania nad pierwszymi wiekami kształtowania się naszej państwowości są bardzo istotne nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale również i z tego względu, iż pozwalają nam one lepiej zrozumieć drogę jaką przeszliśmy od czasów Mieszka I i jego następców do dnia dzisiejszego. Na te zagadnienia zwrócą uwagę oczywiście polscy uczestnicy Kongresu.

Badania nad pochodzeniem państwa rozwijane są intensywnie na całym świecie i to przez uczonych wielu specjalności. Stąd też potrzeba spotkań naukowych i wymiany doświadczeń, które pozwalają na wytyczanie nowych kierunków dalszych studiów i wyzwalają w toku dyskusji nowe idee. Choć w Polsce tego rodzaju spotkania już miały miejsce (np. ostatnio w Poznaniu w r. 2012), to jednakże Kongres Światowy zwołany we Wigrach jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem o tak  poważnej skali międzynarodowej.

Inicjatorem tej konferencji jest Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, a więc najważniejsza organizacja skupiająca badaczy obu wymienionych specjalności, działająca pod patronatem UNESCO. Z drugiej strony konferencję wspiera Explorers Club i jego Oddział Polski, prestiżowe i elitarne stowarzyszenie z Nowego Jorku,  grupujące wybitnych uczonych i odkrywców. Z polskiej strony wspomagają konferencję Uniwersytety Warszawski i Wrocławski, a także  Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Komitet Organizacyjny Kongresu współtworzyli wybitni naukowcy Byli to: profesor Petr Skalnik z Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentujący Międzynarodową Unię Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, a jednocześnie jeden z najbardziej znanych i cytowanych w świecie badaczy wczesnego państwa; z kolei z ramienia Explorers Club kongres przygotowywał profesor Mariusz Ziółkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, znany archeolog i etnohistoryk, badacz dziejów Inków oraz dawnych kultur Ameryki Prekolumbijskiej, a jednocześnie inicjator pierwszej polskiej stałej misji badawczej na terenie Peru; Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentował jej przewodniczący – profesor Aleksander Posern-Zieliński, członek-korespondent PAN,  antropolog kulturowy, etnolog i badacz rdzennej ludności Ameryki Łacińskiej, zawodowo związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu.   

Jednocześnie wielką pomoc i życzliwość udzieliły tej ważnej inicjatywie naukowej władze regionalne Suwałk, a przede wszystkim Prezydent Miasta Suwałki – Czesław Renkiewicz i dyrektor Muzeum Okręgowego – Jerzy Brzozowski, którzy stworzyli bardzo korzystne warunki dla tego intelektualnego spotkania międzynarodowego. Dzięki tej owocnej współpracy uczestnicy kongresu będą nie tylko mogli zapoznać się z pięknem krajobrazu Ziemi Suwalskiej i jej dziedzictwem kulturowym, ale będą również mieli okazję uczestniczyć w obradach poświęconych rdzennemu na tej ziemi ludowi Jaćwingów i ich niespełnionym nadziejom by zbudować własne państwo.

Jednym z ważnych efektów Kongresu będzie specjalna publikacja w języku angielskim, w której znajdą się najciekawsze referaty wygłoszone w trakcie obrad we Wigrach. 

Program konferencji:

 

Sunday 7 September

 

Arrival of participants

19:00 Informal opening of the congress followed by a welcome dinner

Monday 8 September

8:00  

Departure from Wigry to Suwałki
8:40  

Welcome by Jerzy Brzozowski, director of Suwałki Regional Museum

8:50 – 10:10

Guided tour of the museum
10:10 - 10:30

Coffee break
10:30 - 11:40

Scientific session on „The Yotvingians – precursors of the state“)

Marcin Engel, Cezary Sobczak

  1. Yotvingians - the historical and archaeological outline.
  2. The interdisciplinary research of archaeological complex in Szurpiły.

Discussion

11:50  

Departure by bus to Puńsk

12:30 - 13:45 

Lunch at Puńsk
14:00 - 15:00 

Guided tour through the open-air ethnographic museum at Puńsk
15:00

Departure to Szurpiły
15:40 - 17:40  

Tour of the Szurpiły – administrative-ceremonial-defense centre of the Yotvingians
17:40  Return to Wigry
18:20 - 19:15

Free time at Wigry
19:15

Departure by bus to Suwałki
20:00  

Suwałki – Festive dinner offered by Czesław Renkiewicz the Lord Mayor of Suwałki

Tuesday 9 September

 9:00-9:30

 Official opening of the congress

Speakers: Vice-Rector of the University of Warsaw Prof. Alojzy Nowak

Prof. Mariusz Ziólkowski (Polish Chapter of The Explorers Club), Prof. Aleksander Posern-Zieliński (Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Science), Prof. Petr Skalník (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

Session 1 Chair: D. Blair Gibson

9:30-10:00  

Anna Malewska-Szalygin

The images of the nation-state in highlanders’ local discourses in the beginning of 21st century.

10:00-10:30

Alexey Shchavelev

Knyaz Oleg’s Rus’ and konungr Harald Fairhair’s Norway: Typological and historical analogies

10:30 Coffee and tea break

 Session 2  Chair: Andrzej Buko

11:00-11:30

Mariusz Filip

The political organization of Mieszko I. The notion of tribe in the research on the origins of the state

11:30-12:00

Oleg Łatyszonek and Hienadzi Semianchuk

Early state-building on the territory of Belarus in the 9th – the beginnings of 11th century

12:00-12:30

Roman Michałowski

Religious rigorism and the emergence of Slavic state (Bohemia and Poland, 10th-11th c.)

12:30-14:00  Lunch

Session 3  Chair: Francis Lankester

14:00-14:30

Janusz Czebreszuk (presented by Mateusz Jaeger)

The complicated beginnings. To the oldest civilizations of Europe.

14:30-15:00

Sergey V. Dobrolyubov

The statehood formation in Rus and Russia: Theoretical schema and empirical data

15:00-15:30

Evgeny Vdovchenkov

Ekzopolitarian model of nomads politogenesis: The case of Don Sarmatians

15:30-16:00  Tea and coffee break

Session 4  Chair: Nikolay Kradin

16:00-16:30

Elena A. Okladnikova

Proto-state symbols in the EPI-paleolithic Middle East

16:30-17:00

Pierre Senécal

Premises for the elaboration of an early state matrix

17:00-18:00

Discussion

19:00  Dinner

Wednesday 10 September

Session 5  Chair: Michał Tymowski

9:00-9:30

Marek Pawelczak

Caravan routes and political organization in the 19th century East African interior

9:30-10:00

Michal Leśniewski

Commando system as backbone of Griqua and Korana chiefdoms and states in the late 18th and the early 19th centuries

10:00-10:30

Vladimir A. Popov

The networking of “communities on jamu” as a way of political centralization process in pre-colonial West Africa

10:30-11:00  Coffee and tea break

Session 6  Chair: Pierre Senécal

11:00-11:30

Francis Lankester

Egypt - from Upper Egyptian rural petty polities to unitary state                         

11:30-12:00

Dmitri M. Bondarenko

State societies, non-state societies  and ideology of kinship

12:00-12:30

Joanna Modrzejewska-Leśniewska

Afghanistan – ordinary state, failed state, or something else?

12:30-14:00  Lunch

Session 7  Chair: Renée van Kessel-Hagesteijn

14:00-14:30

Mariusz Ziółkowski

The huacas and the Cross: the ideological basis of the neo-Inca state of Vilcabamba

14:30-15:00

Aleksander Posern-Zieliński

Indigenous peoples, expanding state, and the Middle ground theory. The case of Mapuche socio-political transformation during colonial times

15:00-15:30

Michał Tymowski

Booty and the formation of Early States

15:30-16:00  Tea and coffee break 

Session 8  Chair:  Elena A. Okladnikova

16:00-17:30  Discussion

19:00  Dinner

Thursday 11 September

Session 9  Chair: Aleksander Posern-Zieliński

9:00-9:30

D. Blair Gibson

Strong states, weak states and chiefdom confederacies

9:30-10:00

Nikolay Kradin

Origins of the state in comparative perspective

10:00-10:30

Petr Skalník

War as a decisive factor in state origins

10:30-11:00  Coffee and tea break

Session 10: Chair

11:00-11:30

Renée van Kessel-Hagesteijn

Combining crossovers in studying political dynamics – hopefully benefitting Early State research

11:30-12:00: Chair: Mariusz Ziółkowski

Ludomir Lozny

Sphere of authority as an analytical unit to assess levels of political integration

12:00-12:30

J. Daniel Rogers

Trajectory and dynamics in a theory of state formation

12:30-14:00  Lunch

Session 11 Chair: Petr Skalník

14:00-15:30

General discussion

15:30-16:00  Tea and coffee break

Session 12  Chair: Ludomir Lozny

16:00-17:30

COTA as a platform for continuous coordinated research on state origins

Publications, journal Social Evolution and History

Future meetings, networking

Closing of the academic programme

19:00   Dinner

 Friday 12 September

 7:00-18:00  Excursion to Trakai Castle and Kernave (Lithuania) including lunch

10:00-17:30 For those who do not choose to be with a trip to Lithuania was prepared a tour (with lunch) in the area of Wigry.

 19:00   Farewell dinner

 Saturday 13 September

 Departure after breakfast 


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie