02.06.2023

Piękno pałacu Paca. GOK w Raczkach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno pałacu Paca”, adresowanym do młodzieży z terenu gminy Raczki.

Regulamin konkursu:

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.

Cele konkursu: Celem konkursu jest promocja zabytku pałacu Paca w Dowspudzie, walorów dziedzictwa kulturowego oraz pokazanie mieszkańcom i turystom potencjału historycznego regionu, propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie pomysłowości uczestników konkursu oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

Czas trwania konkursu: do 3 lipca 2023r.-zdjęcia należy przesłać na adres kontakt@gok.raczki.pl

Uczestnicy konkursu: młodzież z Gminy Raczki w wieku 12-18 lat.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnik może przesłać max. 2 fotografie wykonane samodzielnie, zgodnie z tematem konkursu, fotografie nie mogą być nagrodzone w innym konkursie.

Fotografie niespełniające wymogów konkursowych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Zdjęcia w jak najlepszej rozdzielczości należy wysłać w formacie JPG. Do zgłoszenia uczestnik musi dołączyć wypełnione i podpisane własnoręcznie: kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), a następnie dostarczyć lub przesłać na adres: kontakt@gok.raczki.pl

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, która wytypuje najatrakcyjniejsze zdjęcia, na które będą mogli głosować wszyscy użytkownicy Facebook’a w dniach 3-13 lipca 2023r.

Laureaci konkursu (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 lipca 2023r. w trakcie spotkania integracyjnego dla młodzieży ph. „Dyskoteka z DJ Słomą”.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, gazetach i innych środkach przekazu zawsze podając imię i nazwisko autora, również po zakończeniu konkursu.

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że: zgłoszone do konkursu zdjęcia są jego własnością i zostały wykonane samodzielnie oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych zdjęć, w tym prawo do wysyłania ich na konkurs.

Przesłanie zdjęcia na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku oraz do nieodpłatnego wykorzystywania przez organizatora zgłoszonych fotografii w celu publikacji oraz promocji konkursu w mediach.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach telefonicznie/875685140/ lub mailowo gokraczki@op.pl lub za pośrednictwem Facebooka.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.20.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie