06.08.2014

Znajdź pomysł na siebie

Od września Ochotniczy Hufiec Pracy w Suwałkach rozpocznie realizację bezpłatnego projektu dla młodzieży. Dzięki niemu młodzi ludzie zyskają nowe kwalifikacje.

W Suwałkach od września będzie realizowany projekt systemowy dla młodzieży               o zmniejszonych szansach życiowych w wieku 16-17 lat w  ramach projektu EFS pt.  “Pomysł na siebie”. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież będzie mogła skorzystać ze wsparcia wielu specjalistów i nabyć nowe umiejętności oraz kwalifikacje bardzo przydatne na rynku pracy. Na zajęcia może zapisać się 10 osób.

 Chętni do udziału w projekcie powinni:

 • Mieć nie mniej niż 16 i nie więcej niż 18 lat,
 • być osobą nieaktywną zawodowo,
 • nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • mieć ukończone gimnazjum,
 • mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 857).

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z Suwałk i okolic zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach, a także ułatwienie dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy zatrudnialności tych osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

PLANOWANE  ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

 1. Grupowe  i indywidualne doradztwo zawodowe 
 2. Grupowe i indywidualne  wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty 
 3. Kurs przedsiębiorczości 
 4. Kurs komputerowy o standardzie ECDL lub równoważny
 5. Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 6. Kurs językowy 

Szczegółowe informacje można znaleźć na str. internetowej Podlaskiej WK OHP w Białymstoku, tj.:  www.podlaska.ohp.pl 

Uczestnicy szkoleń mogą liczyć dodatkowo na:

 • wyżywienie podczas zajęć,
 • dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej,
 • materiały edukacyjne.

Nad całością przebiegu projektu i jakością zajęć czuwać będą  opiekunowie grupy
z ramienia OHP.


W Suwałkach projekt realizuje:

OHP w Suwałkach, ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 09 32,
                                     e-mail: shp.suwalki@ohp.pl

Ochotniczy Hufiec Pracy w Suwałkach przypomina, iż przez cały czas realizuje szereg działań z zakresu kształcenia i wychowania:

 • diagnozowanie potrzeb w kierunku objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży wymagającej/oczekującej pomocy,
 • zapewnianie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego we współpracy ze szkołami i pracodawcami,
 • zapewnianie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych
  i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego,
 • opracowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych
  i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży,
 • realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami/opiekunami,
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, turystyczno –rekreacyjnej,
 • kształtowanie u młodzieży postaw świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i europejskim,
 • badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności poprzez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie