13.01.2021

Darmowe szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia

adres email: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

telefon: 87 566 37 87

Projekt jest skierowany do 50 osób pracujących wieku 15-29 lat. zamieszkujących lub pracujących w jednym z powiatów:
- m. Suwałki
- powiat suwalski
- powiat sejneński

i jednocześnie spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

- osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2.800zł) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
- osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
- osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
- osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

1) IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
2) poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
3) warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
4) pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę)
5) szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120 godz.)np. wózki jezdniowe, księgowość, kadry, grafika komputerowa oraz wiele innych w zależności od potrzeb

oraz wsparcie towarzyszące:

1) Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
2) Zwrot kosztów dojazdu
3) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Informacje i zapisy:

ZDZ Suwałki
ul. Kościuszki 23
wyświetleń: 85
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.23.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.02% 4.4872 4.5778
USD 0.55% 3.6932 3.7678
GBP 0.09% 5.0691 5.1715
CHF 0.13% 4.1691 4.2533
22.01.2021

doradca finansowy

Dodaj nowe ogoszenie